รวมงานแจ้งซ่อมทั้งหมด 123  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
เอมิกา 2018-12-28 / 10:29:55 กายภาพบำบัด น้ำรั่วในห้องน้ำ รั่วมากขึ้นเรื่อยๆ
ห้องการเงิน 2018-12-25 / 11:09:13 ห้องเก็บเงิน คอมพิวเตอร์ Hp รีสตาทบ่อยมาก
ห้องบริหารทั่วไป 2018-12-25 / 11:07:25 บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ Hp รีสตาทบ่อยมาก
ห้องผ่าตัด 2018-12-25 / 11:06:03 OR หม้อสำรองไฟไม่ทำงาน
วนรัตน์ รัตนมงคล 2018-12-18 / 15:22:11 บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์สำนักงานปิดเครื่องไม่ได้ รอดำเนินการ รอดำเนินการ
น.ส. เอมิกา วงษ์ชาลี 2018-12-18 / 13:49:37 กายภาพบำบัด คอมพิวเตอร์สำนักงานไม่สามารถเปิด windows ได้ พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน แต่ต้องดูอาการสัก 24 ชั่วโมงการเปิดใช้งาน...
พรรณี เลิศเจริญยงศ์ 2018-12-18 / 13:46:41 LR คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ หน้าจอดำ กำลังดำเนินการซ่อม hardware ชำรุด รออะไหล่
ณัติญาภร กุดกัญญา 2018-12-18 / 13:45:50 ห้องเก็บเงิน ใบเสร็จต่อเนื่อง พิมพ์คลาดเคลื่อนไม่อยู่ใน Blog รอดำเนินการ รอดำเนินการ
เอมอร เชื้อเมืองแสน 2018-12-18 / 13:43:54 ห้องจ่ายยา คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Drug รีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง กำลังดำเนินการซ่อม กำลังดำเนินการซ่อม
ทรงศักดิ์ บุแก้ว 2018-12-18 / 13:39:40 ห้องบัตร/เวชระเบียน เครื่องพิมพ์ Epson L360 ไม่ตอบสนองการใช้งาน พร้อมใช้ พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก