รวมงานแจ้งซ่อมทั้งหมด 124  รายการ  
 Name  Date :: Time  Department  Details  Status  Commen
สุภาวดี คล้ายจันทึก 2019-05-01 / 14:46:46 LAB เครื่องปรับอากาศ ทั้ง 3 เครื่อง ทำความเย็นไม่ได้ ในช่วงบ่ายของทุกวัน ส่งผลให้ต้องหยุดชะงักงานเป็นระยะ ๆ และเครื่องปรับอากาศทั้ง 3 เครื่องเกินระยะเวลาที่ต้องมาทำการล้างแอร์ตามรอบ
เอมิกา 2018-12-28 / 10:29:55 กายภาพบำบัด น้ำรั่วในห้องน้ำ รั่วมากขึ้นเรื่อยๆ รอช่างดำเนินการ รอช่างดำเนินการ
ห้องการเงิน 2018-12-25 / 11:09:13 ห้องเก็บเงิน คอมพิวเตอร์ Hp รีสตาทบ่อยมาก พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
ห้องบริหารทั่วไป 2018-12-25 / 11:07:25 บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ Hp รีสตาทบ่อยมาก พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
ห้องผ่าตัด 2018-12-25 / 11:06:03 OR หม้อสำรองไฟไม่ทำงาน พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
วนรัตน์ รัตนมงคล 2018-12-18 / 15:22:11 บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์สำนักงานปิดเครื่องไม่ได้ พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
น.ส. เอมิกา วงษ์ชาลี 2018-12-18 / 13:49:37 กายภาพบำบัด คอมพิวเตอร์สำนักงานไม่สามารถเปิด windows ได้ พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน แต่ต้องดูอาการสัก 24 ชั่วโมงการเปิดใช้งาน...
พรรณี เลิศเจริญยงศ์ 2018-12-18 / 13:46:41 LR คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ หน้าจอดำ พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
ณัติญาภร กุดกัญญา 2018-12-18 / 13:45:50 ห้องเก็บเงิน ใบเสร็จต่อเนื่อง พิมพ์คลาดเคลื่อนไม่อยู่ใน Blog พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
เอมอร เชื้อเมืองแสน 2018-12-18 / 13:43:54 ห้องจ่ายยา คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Drug รีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก